K I M B E R L E Y   A H L S T R Ö M
FÖRELÄSARE  COACH  MENTOR

FÖRELÄSNINGAR

PEPP

Under denna föreläsning går vi igenom vikten av att se tydliga mål privat och i arbetet. Föredraget öppnar upp för individens reflektion kring sin egen insats och tar upp hur individen alltid är med och påverkar sitt faktiska resultat.

Detta är ett peppande föredrag där fokus ligger på att inspirera individen/arbetslaget att nå nya höjder med fokus på att tydliggöra målet.

Pris: Ges på förfrågan

Tid: Ca 40 minuter

Maila här

IMG_3061-2.jpg

CANCERNÄSAN BOR HÄR

Under denna föreläsning får vi möta den unga Kimberley som levt som nära anhörig till sin cancersjuka mamma och mormor under 20 år. Vi får höra henne berätta om hur det var att leva som canceranhörig där vardagen tampades med en ovetskap om att döden var runt hörnet. Under denna gripande inspirationsföreläsning får åhörarna verktyg för att kunna bemöta människor med sjukdom och få förståelse för de som lever med en sjuk anhörig.

Pris: Ges på förfrågan

Tid: Ca 40 minuter

Maila här


COACHING OCH MENTORSKAP


INDIVIDUELL COACHING

Individuell coaching är perfekt för dig som vill öka din egen/dina medarbetares prestation, nå mål och få fart på verksamheten.

Här ges verktyg ut till dig/klienten som hjälper dig/individen att se och bedöma sin egen prestation och därefter skapa reflektion som innebär positiv förändring för individen/verksamheten.

Under 3 tillfällen à 60 minuter träffas coachen och individen. Mellan träffarna gör uppföljning.

Pris ges på förfrågan

Maila här


Coachning för chefer och ledare riktar sig till dig som vill öka din förmåga att se och verka för att nå nya höjder i verksamheten.

 • I detta coachingprogram möts coachen och individen och går igenom nuläget för att kunna göra en analys av det som bör förändras. Vi går igenom de mål och visioner som företaget har och ser över verksamhetens arbetsfördelning.

 • Vi går igenom dina individuella styrkor och svagheter och försöker tillsammans hitta sätt att effektivisera verksamheten.

 • Vi går igenom “MÅLKARTAN“ och tränar på att arbeta oss igenom “HINDER“ som dyker upp i verksamheten.

  Coachen och individen möts under 6 tillfällen à 60 minuter och mellan träffarna så görs en uppföljning. 

Pris ges på förfrågan

Maila här

 

COACHING FÖR CHEFER OCH LEDARE


Mentorskapsprogrammet är till för dig som vill få tips och råd att nå dina visioner men som inte riktigt vet hur du ska komma dit.

Programmet sys ihop speciellt efter dina behov. Vi ser över dina styrkor och svagheter för att kunna göra en bedömning i vad du som adept behöver arbeta med och utmanas inom.

Ska du starta eget? Vill du förverkliga en dina drömmar? Att gå ett mentorsprogram kan vara toppen för dig som är i början av karriären.

Här peppas du och får råd hela vägen. Varannan vecka görs uppföljning via träffar/telefon/skype/skrift.

Programmet kan fås i 3 olika tidsaspekter: 3 månader. 6 månader eller 12 månader

Pris ges på förfrågan

Maila här

MENTORSKAP


GLÄDJEN ÄR DIN SANNA MOTIVATION